ORGANISATIE

Het Diaconaal Centrum Tiel (DCT) is een Stichting die op 29 juni 2017 is opgericht en waarin een drietal organisaties zijn verbonden: Inloophuis Tiel, Stadsmoestuin Franciscushof en Tielse Maatjes.
De secties hebben elk een langere of kortere geschiedenis. Zo bestaat het Inloophuis Tiel sinds 1988, terwijl de Franciscushof (2013) en de Tielse Maatjes (2016) van recenter datum zijn.

Het initiatief voor de oprichting van het DCT is mede ontstaan vanuit het bestuur van het Inloophuis Tiel en heeft draagvlak gevonden bij de kerkgenootschappen Protestantse Gemeente Tiel (PGT), de Rooms-Katholieke Sint Suitbertusparochie en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Tiel (Magnificatkerk). Voor de organisatie vormt de verankering in deze geloofsgemeenschappen een wezenlijk onderdeel.

Daarnaast zijn er andere betrokkenen: de diaconie van de PGT als initiator van het Inloophuis Tiel, de Caritaswerkgroep van de RK-Dominicus geloofsgemeenschap die dit initiatief ondersteunde en de werkgroep Ruimte voor AndersZijn die de Tielse Maatjes heeft opgericht.
De stadsmoestuin Franciscushof is ontstaan uit een initiatief vanuit het Inloophuis.

Voor een compleet overzicht van de uitgangspunten en het werk van Stichting DCT zie Beleidsplan DCT

Bestuur

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Alleen gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Raad van toezicht

ANBI

De Stichting DCT heeft van de belastingdienst de ANBI-status gekregen (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit betekent dat uw giften aan (de vrienden van) de Stichting fiscaal aftrekbaar zijn.

De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. Alleen gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

Documenten

ANBI-verslag 2020

Jaarrekening 2020

Jaarverslagen DCT&secties 2020

Beleidsplan Sociale Veiligheid DCT

Privacybeleid Stichting DCT

Beleidsplan 2018-2021

ANBI Jaarverslag 2019