INLOOPHUIS

´BINNEN ZONDER KLOPPEN` is het motto van het Inloop­huis Tiel. Het geeft aan dat het Inloophuis een gastvrije plek wil zijn met een lage drempel. De kracht van het inloophuis is dat er zoveel verschil­lende mensen komen. Mensen met allerlei achtergronden, met zeer uiteenlopen­de levensverhalen, met verschillende behoeften of redenen om te komen. Mensen die gewoon even willen binnenlopen voor de gezelligheid, er even uit willen zijn en mensen ont­moeten, behoefte hebben aan anderen omdat het anders zo alleen is. Het is een plek die mensen bemoedigt zodat ze zich staande kunnen houden. Ook een plek waar men kan vragen bij welke instantie een bepaalde vraag neerge­legd kan worden. Een plaats waar mensen gastvrij onthaald worden door vrijwilligers of een goed ge­sprek kunnen voeren met een van de beroepskrachten.

Activiteiten

Bezoekadres: Dr. Schaepmanstraat 23 (in de voormalige Gereformeerde Kerk)

Interesse? Neem contact op met coördinator Han van Peer of kom langs

Telefoon: 0344-622733 (12.00 tot 15.00 uur)

E-mail: info@inloophuistiel.nl

 

Klik hier voor meer informatie over het Inloophuis

Klik hier voor Beleidsplan Inloophuis 2022-2025

Klik hier voor medegebruik Inloophuis